DP: Hjerne grundlæggende

Fra DCPTwiki
Skift til: navigering, søgning
Eclipse generelt  /  Hjerne generelt:          Hemisfærer    —    Hypofyseadenom    —    Kraniopharyngiomer    —    Germinomer    —    Cerebellum    —    Meningeomer    —    Spinal

Det er den grundlæggende planlægningsstrategi for hjernetumorer. Se også:

Strukturer

Optimeringsstruktuerer

 • Brain-CTV: Crop uden margin
 • o Hippocampus_L, o Hippocampus_R, o BrainStem: Croppes med 3 mm mod target

High Z

Strukturer med høj Z-værdi skal indtegnes, dels for at visualisere dem til definition af feltgeometrien, dels for at override HU-værdier hvis nødvendigt:

 • Opret en struktur med navnet High Z.
 • Lav den om til en high resolution-struktur.
 • Brug CT ranger til at indtegne fra 2000 (værdien kan variere fra patient til patient) til den maksimale HU-værdi på hele CT-scanningen.

Se også siden Metalimplantater.

Opsætning af felter

 • Indsæt templaten Brain v1.1
 • Indsæt plan svarende til dose prescription
 • Aligne ISO til CTV - rediger til hele antal cm
 • Rediger dose prescription
 • Vælg MFO hvis det ønskes
 • Det tilstræbes at der anvendes minimum 3 felter (oftest kun 3), med mindst 30 grader mellem de enkelte felter.
 • Feltindgange tæt på target foretrækkes
 • Undgå så vidt muligt at beamet flugter med heterogene kanter, fx. basis cranii.
 • Undgå så vidt muligt at stråle igennem høje densiteter (fx. metal og plastik).
 • Retningslinjer for opsætning af felter når der er titanium implantater kan findes på Metalimplantater
 • Når CTV er tæt på højrisiko organ som f.eks. hjernestammen skal det tilstræbes at den laterale penumbra bruges til afgrænsning mod organet for alle felter pånær et felt for dosisoplæg på 54 eller derover
 • Distal edge for to felter må ikke ende samme sted i højrisiko organ.
 • Vær opmærksom på feltretninger igennem ydre øre - giver risiko for større usikkerhed og kan give hudreaktioner
 • Vær opmærksom på felter der tangerer patienten, hvor dosis f.eks. kan ramme skuldre mm.

Feltspecifikke targets, RTV'er

Der benyttes RTV'er for alle planer. Se Eclipse: Robusthedsparametre.

Efter generering skal RTV'er efterses for uhensigtsmæssigheder samt vurderes om de skal shapes.

Range Shifter / Air gap

Range shifter benyttes, hvor dette kan være relevant. Kør gerne tæt på patienten, men det er vigtigt at checke clearance for at undgå kollision med leje eller patient!

Optimering og evaluering

Robust optimering

Se Eclipse: Robusthedsparametre.

 • Vælg Robust optimering på CTV upper og lower, samt serielle organer som synsapparatet og Brainstem, hvis CTV er tæt på
 • Små organer som choclea, Lens og LacrimalGland kan det være en fordel at robust optimere, hvis CTV er tæt på
 • Vær opmærksom på at CTV dækning kun kompromitteres ved overlap med brainstem eller sysnsapparatet.
 • Optimer så middel dosis til CTV bliver tæt på prescription dose
 • Ved overlap med BrainStem optimeres så dækning bliver så god som muligt på CTV udenfor Brainstem
  • dette gøres ved at øge %-delen, der får prescriped dose e.g. fra 98% til 98.5% dog er constraint på BrainStem højeste prioritet
  • Ved større overlap kan man med fordel lave optimeringsstrukturer oCTV der ikke overlapper med kritisk OAR og et volumen oCTVmax54 der er den del der overlapper med OAR

Normering

Normeres til CTV mean = 100 %. Genberegnes efter normering for at opdatere spot list. Ved overlap med e.g. BrainStem kan normerings volumen Norm_Vol genereres som CTV sub BrainStem

Uncertainty senarier

Evaluering

 • Ved worst case scenario skal 98 % af volumen /target være dækket med 95 % af dosis med mindre der er overlap med OAR eller target ligger tæt på luft kaviteter.
 • BrainStem worst case< 1cc over 54 Gy tilstræbes med mindre andet er angivet i Prescription.

OAR

Se DNOG's retningslinjer

OAR Dosisbegrænsning Prioritet kommentar
BrainStem V54Gy ≤ 0.03 cc Absolut
SpinalCord V45Gy ≤ 0.03 cc Absolut
Brain-GTV V50% ≤ 30 Gy Skal
Chiasm and OpticNerve V54Gy ≤ 0.03cc Skal
EyeFront V30Gy ≤ 0.03cc Skal
EyeBack V45Gy ≤ 0.03cc Skal
Cochlea Dmean ≤ 45 Gy og D5% ≤ 55 Gy Bør
Parotid Dmean ≤ 26 Gy Bør
Lens Dmax ≤ 5 Gy Bør
Pituitary (voksen)
Pituitary (børn)
Dmax ≤ 50 Gy og Dmean≤30 Gy
Dmean gerne under 18 Gy
Kan
 
Thyroid Dmean ≤ 40 Gy Kan
Hippocampi Kan
TemporalLope Kan
Lacrimal Kan


Diverse

Erfaringer

Husk at indtegne og tage hensyn til eventuelle Titanium skruer eller andet høj Z materiale. Så mange felter som muligt skal undgå skruerne. Tip når der er HU-værdier over ca. 3000 HU skal strukturen indtegnes enten med værktøjet Segment high density artefact i eclipse eller med CT-ranger (her sættes max HU-værdi lidt højere end den egentlige max HU værdi i billedet og der lægges 1 mm margin til efterfølgende) Mulighed for at kræve 2 mm setup margin for særlige patienter. Håndtering af 'PRV'/robust evaluering af OAR specielt Lens, som også har margin for bevægelse

Andre bemærkninger

Som standard vælges der ikke at overwrite spotsspaceing og linespaceing. (Beholdes på default som er False)

Referencer og fodnoter