Lægesamtaler børn og unge

Fra DCPTwiki
Spring til navigation Spring til søgning
Diagnose børn.jpg Diagnose hjerne2.jpg Diagnose kraniospinal.png Diagnose hh.jpg Diagnose esophagus.jpg Diagnose mamma.jpg Ikon Lever.png Ikon pelvis.jpg Ikon Prostata.png Ikon Lunge.png Ikon Lymfe.jpg


Overblik over alle samtaler
Samtale Hvem booker? Tid afsat til forberedelse, samtale og dokumentation? Hvornår skal samtalen ligge? Hvem deltager Link til opgaver - siderne kan tilgås af DCPT, Stråleterapi og BU1/klinik
Første samtale Sekretær 60 minutter + 10 min. til forberedelse og 20-30 min til opfølgning, diktering, tokcisitetsregistrering mm.. Før fremstilling af lejringsudstyr og skanninger. Samme dag skal gerne prioriteres at barnet/den unge og familien møder kontakt RTT/kontakt team. (Obs besøgsdag og alternativer her til) PAL + kontaktRTT + evt. læge BU2. Ved særlige lejringsforhold deltager RTT/radiograf eller fysiker. Tjekliste til første samtale med barnet/den unge og dennes familie
Anæstesi Sekretær   Ved forberedelsesbesøget (2 dage) Anæstesilæge  
Journaloptagelse BU1 Sekretær?   Børn der ikke har en journal på børneonkologisk afdeling i Skejby i forvejen. Børneonkologen  
Opfølgende samtale Sekretær 30 minutter På dagen for første behandling og før behandlingstart PAL + kontaktRTT Opfølgende samtale DCPT (som ved voksne)
Planlagte samtaler i forløbet Sekretær 15 minutter Skal ligge i forbindelse med barnets/den unges behandlingstid

Særligt for børn i anæstesi skal alle planlagte samtaler ligge inden barnet bedøves, så lægen har mulighed for at tale med barnet. Ved behov kan lægerne samtale med forældrene mens barnet behandles.

PAL

kontaktRTT kun ved behov

Tjekliste til ugentlig samtale med barnet/den unge og dennes familie
Akutte samtaler i forløbet
 • RTT
 • sygeplejerske
 • radiograf
30 minutter Ved akut behov Læge

RTT ved behov

Afsluttende samtale Sekretær 45 minutter Indenfor de sidste fem behandlingsdage. PAL + kontaktRTT Tjekliste til den afsluttende samtale med barnet/den unge og dennes familie

Generelle aftaler

 • Der skal sættes god tid af til lægesamtaler med børn og unge.
 • Det prioriteres at PAL som minimum deltager i første og afsluttende samtale med patienten.
 • Hvis PAL ikke er tilstede bookes anden relevant læge.
 • Hvis kontaktRTT ikke er tilstede går anden relevant RTT med.
 • Er både læge og RTT tilstede taler læge med patient først.
 • PAL/læge og kontaktRTT som er fælles om samtalen skal have mulighed for at tale sammen inden lægesamtalen.
 • e-mail korrespondance - hvordan håndteres det? (Fx scar CC til funktionspostkasse (sekretær/forløbskoordinator)

Hvor foregår samtalerne?

 • Samtaler med børn i børnekonsultationsrummet ved gantry
 • Ugentlige samtaler foregår ved gantry - også gerne afsluttende samtaler.
 • Samtaler med unge (> 15 år) kan ses i samme konsultationsrum som de voksne.
 • Undtagelse fra ovenstående - (hvis barnet eller den unge?) er indlagt på en anden afdeling på Aarhus Universitetshospital kan samtalen eventuelt foregå der. For unge kan et alternativ eventuelt være den ungdomsstue, som onkologisk og hæmatologisk afdeling er ved at få oprettet.

Mulighed for at tale med forældrene uden tilstedeværelse af barn - hvordan gør vi det?

 • På besøgsdagen? forslag: barnet kan gå på rundtur med kontaktpersonen, mens forældrer taler med lægen. Senere kan barnet selv viser afdelingen til sine forældre
 • ved 1. behandling? (En god tidspunkt til afklaringssamtale)
 • ved CT/MR scanningerne? (kan udnyttes ad hoc)