WIK: Redigeringspolitik

Fra DCPTwiki
Skift til: navigering, søgning
<   Tilbage til Hjælp


Generel politik

  • Ved oprettelse af en ny side, skal du altid oprette link til denne side fra en portal, så andre kan finde informationen
  • Alle diagnosespecifikke sider skal kunne findes via Diagnoseportalen
  • Sider må ikke være "forældreløse" (dvs. at der ikke findes et link til siden fra en anden wikiside)


Redigering i andre brugeres sider

Wikiens styrke er, at mange personer sammen kan bidrage til at opbygge og ajourføre vejledninger og dokumenter. Det betragtes derfor som acceptabelt, at man foretager ændringer i dokumenter oprettet af andre. Her tænkes især på stavefejl, sproglige rettelser og layoutmæssige ændringer, men man kan også foretage rettelser i det indholdsmæssige, hvis en vejledning er forældet eller ikke lever op til gældende praksis.

Det betragtes dog som god kutyme, at hvis man foretager større rettelser i en side, som hører under en anden brugers ansvarsområde, giver man denne bruger besked om det. Eventuelt aftales det forud for en rettelse.


Upload af filer

Hvis man uploader en ny version af en fil, der allerede ligger på wikien (f.eks. en opdateret udgave af en vagtplan i Excel-format), har man pligt til at se efter i filhistorikken, om en anden bruger har uploadet samme fil kort tid forinden. Hvis dette er tilfældet, skal man undersøge, om de to brugere har overskrevet hinandens rettelser.


Personlige brugersider

Du finder din personlige brugerside ved at klikke på dit brugernavn øverst til højre. Eneste krav til personlige brugersider er, at brugerens rigtige navn står på siden, så andre kan se, hvem der gemmer sig bag et givent brugernavn. Derudover må brugeren selv administrere indhold. Man kan f.eks. vælge at lave links til sine meste benyttede wikisider.