Koordineringsopgaver - børn og unge

Fra DCPTwiki
Spring til navigation Spring til søgning
Forløbsportal Børn og unge:  Visitation, børn og unge    —    Lægesamtaler børn og unge    —    Besøgsdag for børn og unge    —    Koordineringsopgaver - børn og unge


Aftaler om bookingopgaver

DCPT/Stråleterapi booker og udlevere tider til:

 • Lægesamtaler til information om protonbehandling
 • Planlægningsskanninger til planlægning af protonbehandling
 • Fremstilling af masker mm til protonbehandling
 • Eventuel narkose
 • Tid til første behandling
 • Afklaring af behov for logi og/eller transport hvis barnet eller den unge ikke er indlagt under forløbet
 • Sende indkaldelse til patienten

BU1/klinik booker og udlevere tider til:

 • Lægesamtaler til information om kemoterapi
 • Medicinsk kræftbehandling
 • Evt. booking af ekstra undersøgelser inklusiv blodprøver

Aftaler om vacinationer og screening

 • Specifikt i forhold til skoldkopper, da det kan være fatalt for børn, der kommer i BU1/klinik

Aftaler om børn i isolation

 • ....

Aftaler om medicinsk kræftbehandling

Hvilke dage?

 • Der er ikke faste dage. Men helst onsdag for børn som skal hjem. Eventuelt fredag for børn, der er i Aarhus eller tæt på Aarhus under hele deres behandling.

Hvor ofte?

 • Protokolafhængigt - men ofte ugentligt

Hvor?

 • Dagskure gives i BU klinikken-kræft
 • Døgnkure gives på BU1 (sengeafsnit)

Tidspunkt afhænger af stråletid

 • Børn i anæstesi: Når barnet er vågen, skal barnet i BU klinik-kræft til medicinsk kræftbehandling.
 • Børn og unge uden anæstesi: Kan få kemoterapi før eller efter stråleterapien. Her kan den unge/barnet selv få lov at vælge, hvad de helst vil have overstået først.
 • Skolebørn og unge kan have ønske om at indpasse tider efter skolegang inden behandling

Hvor lang tid gives det over?

 • Protokolafhængigt - men oftest gives det over en time.

Særlige hensyn ved de enkelte medicinske kræftbehandlinger

 • Døgnkure og koordinering mellem afdelingen: Strålebehandling som den første på programmet onsdag morgen. Derefter direkte på sengeafsnit til opstart af kur. Torsdag morgen kommer barnet over formiddag (BU1 skruer op for hydreringen inden, så barnet/den unge kan kobles fra). For anæstesibørn koordineres dette, så barnet kan komme over til den sædvanlige tid. Derefter kommer barnet retur til BU1 til kur og hydrering. Fredag middag er barnet/den unge færdighydreret og klar til at komme over til strålebehandling. For anæstesibarn hydreres barnet, så de kan komme over til deres sædvanlige stråletid.
 • Medicinsk kræftbehandling der giver kvalme
 • Medicinsk kræftbehandling, hvor barnet skal faste
 • Medicinsk kræftbehandling, der skal gives i et bestemt tidspunkt før strålebehandling

Aftaler om anæstesi

Aftaler i forbindelse med henvisning og booking

 • Når DCPT får kendskab til et barn, der har behov for anæstesi under strålebehandling noteres det på patientlisten (Anæstesi B&O ØST3, DCPT–

Kommunikation). Derudover ringes også til anæstesiolog på tlf. 51279

 • Ved booking af anæstesien anvendes bookingopgave 'med anæstesi'
 • Der bookes fortrinsvis morgentider til børn i anæstesi. Dette kan dog blive problematisk, hvis der i en periode er mange anæstesibørn. Her foretrækker anæstesien, at børn bookes over middag, så de kan nå at få morgenmad og faste derefter.

Opvågning efter strålebehandling

 • På DCPT vågner børnene i opvågningstuen på DCPT
 • Seng til barnet bestilles af DCPT/Stråleterapien
 • Hvis barnet køres i seng til børneafdelingen skal sengen returneres inklusiv ilt inden næste strålebehandling

Sygeplejeopgaver der efter aftale kan udføres under anæstesi

 • Ved f.eks. omlægning/lægning af sonder, skift af plaster, nål mm aftaler BU1/klinik procedurer med anæstesien og aftaler med Stråleterapien/DCPT om dette kan ske under dagens behandling
 • Ved undersøgelser besluttet af onkolog på Stråleterapi/DCPT aftaler RTT på DCPT /Stråleterapi med anæstesi

Aftaler relateret til sygeplejehandlinger

Ansvar for ordination af medicinsk kræftbehandling og behandling af bivirkninger ligger hos børneonkologen på BU1/klinik

Ansvar for ordination af strålebehandling ligger hos onkolog på DCPT/Stråleterapien

Ansvar for observation af bivirkninger ligger hos både DCPT/Stråleterapien og BU1/klinik

Sygeplejeobservationer:

 • Kvalme
 • Smerter
 • Tryksymptomer
 • Hudgener
 • Hårtab
 • Træthed

Sygeplejeopgaver: (Der kan indgås individuelle aftaler)

 • Vægt og ernæringsscreening (børn/unge i medicinsk kræftbehandling vejes en gang ugenligt på BU1/klinik)
 • Plasterskifte - kan efter oplæring foretages af personale i Stråleterapien/DCPT
 • Rense ved CVK - kan efter oplæring foretages af personale i Stråleterapien/DCPT
 • Skift af nål udføres altid af personale fra BU1/klinik
 • Anlæggelse af sonde af personale fra BU1/klinik
 • .....

Aftaler relateret til bestilling af undersøgelser

Blodprøver

 • Alle blodprøver bestilles af BU1/klinik og godkendes af børneonkolog
 • Blodprøver fra CVK tages i klinik (børneafdelingen)
 • Blodprøver fra perifer adgang tages på blodprøve laboratoriet

Faste blodprøver under stråle- og medicinsk kræftbehandling

 • Blodprøver ved kraniospinalakse behandling (hvor ofte)
 • Protokolspecifikke blodprøver ved medicinsk kræftbehandling (hvor ofte)

Aftaler relateret til akut indlæggelse

Akut indlæggelse sker på Børn og Unge 1.

 • Inden for arbejdstiden skal en DCPT læge kontakte onkofonen på tlf 30715115 på Børn og Unge 1 med henvendelse angående akut indlæggelse.
 • Efter arbejdstid eller i weekenden skal patienten eller familien selv rette henvendelse direkte til Børn og Unge 1

Aftaler relateret til pausering af strålebehandling

Bivirkninger relateret til strålebehandling eller medicinsk kræftbehandling, kan medføre pausering af strålebehandlingen. Pausering skal i hvert enkelt tilfælde drøftes mellem onkolog DCPT/Stråleterapi og børneonkolog.

Bivirkninger er afhængigt af hvor på kroppen barnet/den unge modtager strålebehandling. I nogle tilfælde kan bivirkninger udløst af strålebehandlingen være så voldsomme, at dette medfører pausering af behandlingen. Det er vigtigt at personalet på BU1/klinik er opmærksomme på dette og kontakter DCPT/Stråleterapien i tvivlstilfælde.

Hvem kontaktes

 • Hvis barnet er for er for dårlig til at modtage behandling kontaktes Stråleterapien/DCPT senest kl. 7.30 samme dag, som behandlingen skal gives
 • Hvis barnet i narkose kontaktes anæstesien, så de også får aflysningen

Aflysning pga forhold på DCPT/Stråleterapien Hvis barnet aflyses pga. forhold på DCPT / Stråleterapien(nedbrud), ændring af behandlingsplan (inklusiv aflysning af anæstesi) kontakter DCPT/Stråleterapien BU1/klinik

Aftaler om videregivelse af informationer

 • .....

Der arbejdes på fælles SFI for børneafdeling, DCPT og Stråleterapien som åbnes for alle børn, som er i strålebehandling.
Under dette punkt beskrives også hvad der kan dokumenteres under de forskellige punkter i SFI'en
Obs eventuelt link til e-dok dokument der beskriver de forskellige punkter. (Børneafdelingens e-dok dokumenter).


Aftaler om koordinering med primær og sekundær sektor, skole mm

Skole

 • .....

Primær sektor

 • ....

Sekundær sektor

 • ....

Aftaler om hospitalsklovne

 • .....
 • Vi blev enige om at I ville tænke lidt over hvornår det ville passe bedst hos jer, når I kender til hvilke dage I har børn. Og at vi, indtil da, kunne snakke om at komme forbi sporadisk og når det passer ind med de andre afdelinger på Skejby. Og at vi, når vi starter op hos jer (På den ene eller anden måde) tager det som en forsøgsperiode for at se hvor meget I har brug for at vi kommer, og om hvorvidt det skal være en fast dag. Vi siger mange tak til planen om et fast besøg fredage og så sporadisk, når og hvis I har tid derudover. Jeg tænker start kunne være slut januar, hvis det også passer jer. Ellers kan vi også godt udsætte starttidspunkt, hvis det er svært at dække ind pga. sygdom/orlov.

Aftaler om udlevering af bamser, snøre mm

DCPT/Stråleterapien

 • Udlevering af Stråle Simon (eller tilsvarende)
 • Opstart af /opfølgning på Super Snøren
 • Udlevere eventuel bamse
 • Udlevere diplom, hvor der for hver behandling sættes klistermærke på

BU1/klinik

 • Kemokasper