Samtaler, Afsluttende læge- og/eller sygeplejesamtale børn og unge

Fra DCPTwiki
Spring til navigation Spring til søgning
Forløbsportal Børn og unge:  Visitation, børn og unge    —    Lægesamtaler børn og unge    —    Besøgsdag for børn og unge    —    Koordineringsopgaver - børn og unge
Lægesamtaler børn og unge:  Første samtale DCPT    —    Opfølgende samtale DCPT    —    Planlagte samtaler DCPT    —   
Akutte samtaler DCPT    —    Afsluttende samtaler DCPT    —    Behovsvurderingsamtale DCPT    —    Netværkssamtaler
Afsluttende læge - og sygeplejesamtale
Før, under, efter Sekretær /bookingansvarlig Læge Sygeplejerske/RTT Patient
Før samtalen Booker samtalen Forbereder samtalen vha.:
 • Sundhedsjournalen
 • EPJ
 • FMK
 • Ukendt system for billeder
 • Ukendt system for oplysningsskema (fx PRO).

Læge og sygeplejerske taler sammen om patient og familie.

Forbereder samtalen vha.:
 • Sundhedsjournalen
 • EPJ
 • FMK
 • Ukendt system for billeder
 • Ukendt system for oplysningsskema (fx PRO).

RTT ved gantry dokumenterer:

 • Vægt
 • Emner der skal drøftes til samtalen.

Læge og sygeplejerske taler sammen om patient og familie.

Udfylde oplysningsskema?

System ukendt.

Oplysninger ønsket:

 • PRO data?
Samtalen   Følger op på behandling og eventuelle bivirkninger

Informerer om opfølgningsforløb

Følger op på behandling og eventuelle bivirkninger

Følger op på rehabiliteringsbehov

 
Efter samtalen Tilbagehenvisning til henvisende afdeling.
 • Diktere til journal i EPJ
 • Tokcisitetsregistrere hvis relevant
Dokumentere i EPJ.