Samtaler, Første læge- og/eller sygeplejesamtale børn og unge

Fra DCPTwiki
Spring til navigation Spring til søgning
Forløbsportal Børn og unge:  Visitation, børn og unge    —    Lægesamtaler børn og unge    —    Besøgsdag for børn og unge    —    Koordineringsopgaver - børn og unge
Lægesamtaler børn og unge:  Første samtale DCPT    —    Opfølgende samtale DCPT    —    Planlagte samtaler DCPT    —   
Akutte samtaler DCPT    —    Afsluttende samtaler DCPT    —    Behovsvurderingsamtale DCPT    —    Netværkssamtaler
1. læge- og sygeplejesamtale
Før, under, efter Sekretær /bookingansvarlig Læge Sygeplejerske/RTT Patient
Før samtalen Booker samtalen

Sikrer at relevant materiale er tilsendt

Bestiller eventuelle manglende blodprøver og undersøgelser hos børn og unge, der ikke har tilknytning til afdeling på AUH????

Forbereder samtalen vha.:
 • Sundhedsjournalen
 • EPJ
 • FMK
 • Ukendt system for billeder
 • Ukendt system for oplysningsskema (fx PRO eller skema med de oplysninger nævnt under patienten).

Har læst eventuelle korrespondance

Læge og sygeplejerske taler sammen om patient og familie.

Forbereder samtalen vha.
 • Sundhedsjournalen
 • EPJ
 • FMK
 • Ukendt system for billeder
 • Ukendt system for oplysningsskema (fx PRO eller skema med de oplysninger nævnt under patienten).

Læge og sygeplejerske taler sammen om patient og familie.

Udfylde oplysningsskema

System ukendt.

Oplysninger ønsket:

 • KRAM (Spørge BU2 hvordan de ”krammer” et barn)
 • Medicin
 • Ajourføres af læge ved 1. samtale
 • Alternativ medicin / behandling
 • Medicinliste
 • Kontaktpersoner (hvem må få oplysninger om patienten)
 • Allergier
 • Behov for inddragelse - ønsker til forløbet
 • PRO data?
 • Vægt, højde og evt. vægttab
Samtalen   Informere om:
 • diagnose
 • prognose
 • behandling og bivirkninger (akutte og senbivirkning).
 • hvad er det for en type behandling, hvordan fungerer behandlingen.
 • Journaloptagelse.
 • Patientinddragelse - hvad er dit behov.

Vurdere:

 • Behov for diætist
 • Behov for psykolog
 • Behov for rehabilitering
Informere om:
 • Logistik
 • Transport
 • Bolig
 • Parkering
 • Mad indkøb
 • Medicin indkøb
 • Dagligt fremmøde (melde sig ved sekretær eller scanne ind)
 • Det praktiske ved behandlingen

Spørge til:

 • har patienten specielle bekymringer
 
Efter samtalen Sende meddelelsesbrev for patienter, der ikke er indlagt på Børneafdelingen, så familien kan få refusion for transport. Diktere til journal i EPJ:
 • Dosisoplæg
 • lejring
 • bolus
 • journalnotat fra samtalen
 • særlige forhold ved behandlingen
Dokumentere i EPJ samt notere evt. aftaler i ARIA (fx transport, ønsketider eller lignende).